1397-7-23
بخشنامه مهمـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

پیرو پیگیری‌هـای انجامـ شده و برگزاری جلسات متعدد از سوی این سندیکا با شورای عالی فنی کشور، سرانجامـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌هـای ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه التفاوت، "طی بخشنامه شماره 80776/100 مورخ 11/10/91 نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌هـای فاقد تعدیل" را به دستگاه‌هـای اجرایی ابلـاغ کرد.

 

بالـا

شرکت بهبودتجهیز گلستان ©          طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه          استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است.

فروشگاه اینترنتی نعلبندان