1397-7-23
نحوه استفاده از ماده خاتمه پیمان در قراردادهای وزارت نیرو ابلـاغ شد

به دنبال پیگری‌هـای کمیته حقوقی- قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران، نحوه استفاده از ماده خاتمه پیمان در قراردادها برای اجرا به تمامی شرکت‌هـای تابعه وزارت نیرو ابلـاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی طی نامه‌ای به شرکت مادر تخصصی توانیر جزئیات نحوه استفاده از این ماده را برای ابلـاغ به شرکت‌هـای تابعه اعلـامـ کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

" در قراردادهای منعقده کارفرما میتواند بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیمـ به خاتمه پیمان بگیرد. این اختیار به دستگاه‌هـای اجرایی حق میدهد که در مواقع لزومـ به قراردادی که فواید خود را از دست داده است خاتمه دهد.
از آنجا که خاتمه دادن به پیمان همواره با آثار و تبعاتی همراه است، لذا باید در استفاده از ماده مزبور به گونه‌ای که حقوق قراردادی طرفین حفظ گردد دقت و تدبیر کافی به عمل آید. طبیعی است که خاتمه دادن به پیمان از سوی کارفرما به معنای منتفی شدن عملیات موضوع پیمان و یا توقف طولـانی مدت آن خواهد بود که باید برای انجامـ آن توجیه کافی وجود داشته باشد. شایان ذکر است مواردی از قبیل منتفی شدن توجیه فنی و اقتصادی طرح، عدمـ توان لـازمـ برای تامین نقدینگی، وجود معارض و یا توقف عملیات بیش از مدت‌هـای مجاز، عدمـ نیاز به انجامـ موضوع پیمان، تغییر در برنامه‌هـای توسعه و امثالهمـ میتواند به عنوان علل خاتمه پیمان مراتب به صورت مستند و مدلل به شرکت توانیر اعلـامـ و پس از اخذ تائید، اقدامـ گردد. ضمنا مواردی که طرف معامله طبق قرارداد مجاز به درخواست خاتمه پیمان از کارفرما میباشد مشمول نکات مطروحه فوق نبوده و در این حالت کارفرما با رعایت مفاد پیمان منعقده و در صورت صحت درخواست طرف قرارداد خاتمه پیمان را به وی ابلـاغ خواهد کرد."

 

 

بالـا

شرکت بهبودتجهیز گلستان ©          طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه          استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است.

فروشگاه اینترنتی نعلبندان