1397-7-23
مواردی که باید در ضبط ضمانت نامه پیش پرداخت بعد از فسخ و یا خاتمه پیمان رعایت شود

به دنبال پیگیری‌هـای کمیته حقوقی- قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران، همایون حائری، عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توانیر طی نامه‌ای به شرکت‌هـای زیر مجموعه خود مواردی را که به هنگامـ ضبط ضمانت نامه پیش پرداخت بعد از فسخ و یا خاتمه پیمان رعایت شود، ابلـاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، متن این نامه به شرح ذیل است:

"نظر به اینکه برخی از گزارش‌هـای واصله حاکی از ضبط ضمانت نامه طرف معامله قبل از فسخ پیمان منعقده است، لذا بدینوسیله اعلـامـ مینماید یکی از اقدامات پس از فسخ پیمان ضبط ضمانت نامه‌هـای مذکور و یا ضبط هر یک از آنها میتواند پس از فسخ در دستور کار شرکت‌هـا قرار گیرد، لذا ضبط تضمین موصوف قبل از فسخ و انحلـال پیمان وجاهت نداشته و تحت هیچ شرایطی نباید در قراردادهای جاری مبادرت به ضبط تضمامین طرف معامله نمود. در خصوص ضبط ضمانت نامه پیش پرداخت بعد از فسخ و یا خاتمه پیمان نیز باید نکات زیر مد نظر قرار گیرند:

1- بیدرنگ طبق مفاد قرارداد اقدامـ به تهیه صورت وضعیت قطعی و یا صورتحساب نهایی از کارهای انجامـ شده و یا کالـاهای تحویل شده گردد.

2- مطالبات طرف معامله ابتدا از محل پیش پرداخت مستهلک شود. در صورت وجود مانده پیش پرداخت مستهلک نشده، طرف معامله موظف است با اعلـامـ کارفرما ظرف مهلتی که تعیین مینماید نسبت به استرداد آن اقدامـ نماید.

3- چنانچه طرف معامله نسبت به استرداد مبالغ مانده پیش پرداخت ظرف مهلت مقرر اقدامـ ننماید در این صورت کارفرما باید نسبت به ضبط ضمانت نامه پیش پرداخت اقدامـ نماید.

با توجه به مراتب فوق مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا موارد فوق الذکر در ضبط ضمانت نامه‌هـای قرارداد مدنظر قرار گرفته و رعایت شود."

 

 

بالـا

شرکت بهبودتجهیز گلستان ©          طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه          استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است.

فروشگاه اینترنتی نعلبندان